Phật Di Lặc Bằng Đồng

Tượng Phật Di Lạc bằng đồng ngồi G230

di-lac-dong-ngoi-g230 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc đồng kiểu dáng ngồi (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10.5cm x 10cm + Khối lượng: 795g + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ, hạnh phúc, may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng:

Tượng Phật Di Lạc bằng đồng ngồi D1135

di-lac-dong-ngoi-02 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc đồng kiểu dáng ngồi (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10cm x 10cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng: trưng

Tượng Phật Di Lạc dáng nằm D1136

di-lac-dong-tren-bao-tien-02 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc đồng kiểu dáng nằm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 8cm x 9cm + Khối lượng: 725g + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng: trưng